Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/03/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các KCN; công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phòng Quản lý lao động quyết liệt triển khai, trên các mặt công tác, kết quả cụ thể như sau:  

2.1. Về thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ trong năm 2021:

- Cấp/cấp lại GPLĐ cho 1064 người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN.

- Chấp thuận/chấp thuận bổ xung vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài cho 246 lượt đề nghị của các doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tiếp nhận nội quy lao động: 194 nội quy.

- Xác nhận không thuộc diện cấp phép: 227 người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

- Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể: 73 thỏa ước.

- Tiếp nhận, thẩm định làm thêm giờ: 47 hồ sơ.

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2021.

- Tổ chức 6 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động trong các KCN với hơn 300 doanh nghiệp và khoảng gần 300 cán bộ nhân sự tham gia; 17 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về các nội dung: Hợp đồng lao động, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 17 doanh nghiệp trong KCN với 1.700 người lao động tham gia

- Tham gia các tổ kiểm tra liên ngành làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp để kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại 100% các doanh nghiệp (đợt 1) trên địa bàn tỉnh, qua đó để đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các DN có cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19; Kiểm tra 116 doanh nghiệp (đợt 2) về công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên bản đồ antoancovid.vn; Kiểm tra 83 doanh nghiệp (đợt 3) trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2021. Kiểm tra 158 doanh nghiệp (đợt 4) trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 từ 04/11/2021 đến 26/11/2021.

- Phối hợp với các tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh rà soát toàn bộ người lao động ngoại tỉnh làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội; Người nước ngoài làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không tạm trú tại tỉnh để có cơ sở tham mưu, báo cáo lãnh đạo tỉnh trong các công tác phòng chống dịch tại các KCN.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch, bảo vệ thành quả sau khi các doanh nghiệp đã triển khai xét nghiệm Covid-19 cho công nhân lao động trong các KCN, với 100% kết quả âm tính.

- Đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp (có sử dụng người lao động nước ngoài) thực hiện nghiêm túc việc giám sát y tế, các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như: xác định nhu cầu đối với những vị trí mà cần lao động nước ngoài; việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động; ký kết hợp đồng lao động (nếu có); trả lại giấy phép lao động khi người lao động không còn làm việc tại doanh nghiệp (nếu có) theo Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Văn bản số 3622/UBND-VX4 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại tỉnh. 

- Trong năm 2021, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh để rà soát, tổng hợp nhu cầu nhập cảnh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an cho phép người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh vào Vĩnh Phúc làm việc đối với nhà quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao (335 lượt doanh nghiệp với 1.075 người nước ngoài) nhập cảnh. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban phối hợp với các ngành báo cáo UBND tỉnh ban hành công văn số 8216/UBND-KT4 ngày 17/9/2021 về việc hướng dẫn cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

 Phối hợp với phòng An ninh kinh tế, phòng Quản lý XNC Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài đã kiểm tra được 47 doanh nghiệp, trong đó phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 18 doanh nghiệp báo cáo Sở Lao động TB&XH và báo cáo UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các ngành để giải quyết định công, lãn công trong khu công nghiệp. Tham gia giải quyết mâu thuẫn giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động: Phối hợp với CA tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công đoàn KCN và các doanh nghiệp giải quyết kịp thời mâu thuẫn giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động trong một số doanh nghiệp (Công ty TNHH EO Vina, Công ty TNHH Vina Korea, Công ty TNHH Haesung Vina, Công ty TNHH Compal Việt Nam).

- Hướng dẫn trả lời doanh nghiệp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban ban hành 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp.

- Công tác quản lý người nước ngoài sau cấp phép được tăng cường: Rà soát, thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng người nước ngoài của các doanh nghiệp khi đề xuất sử dụng người lao động nước ngoài, tránh tình trạng chấp thuận quá nhiều vị trí, chấp thuận vị trí không phù hợp với hoạt động kinh doanh, lĩnh vực, ngành nghề doanh nghiệp đề xuất.  Ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp đang sử dụng người nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc cấp giấy phép lao động khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đúng quy định. Chủ động phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đang sử dụng người nước ngoài không đúng quy định hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

- Công tác tiếp nhận báo cáo: cho thôi việc nhiều người lao động, tình hình lao động và sự biến động lao động trong doanh nghiệp: Được thực hiện thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các báo cáo này theo quy định hiện hành, làm cơ sơ để cơ quan quản lý, nhà nước nắm bắt và giám sát, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, hạn chế tối đa các tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp tập thể người lao động, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, an ninh trật tự và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

Các tin đã đưa ngày: