HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ

04/05/2021

Ngày 29/04/2021, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề pháp luật về bầu cử tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, tại số 03, đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự hội nghị là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành ở tỉnh; Trưởng, phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các nội dung: một số điểm mới của các luật liên quan đến công tác bầu cử; cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; nguyên tắc lập danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp.

Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ đó, triển khai công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử một cách cụ thể, hiệu quả và thiết thực hơn, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: