Ban quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 (28/01/2019)

(BQLKCN) – Thực hiện Quyết định số 10041/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (BQL) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại Kế hoạch số 84/KH-BQLKCN ngày 23/01/2019.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM TẠI HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG – VĨNH PHÚC 2018 (06/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 9006/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội chợ Công thương đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc năm 2018. Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018 Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức trưng bày, triển lãm kết hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu kết quả thu hút đầu tư, tiềm năng đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; quảng bá, giới thiệu một số ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN. Bên cạnh đó còn trực tiếp chia sẻ các thành tựu 20 xây dựng và phát triển của Ban quản lý các KCN

MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG – LỢI ÍCH, THÔNG MINH (23/11/2018)

Hiện nay, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Khu công nghiệp Bá Thiện nói riêng là nơi tập trung số lượng lớn các lao động để phục vụ trong các nhà máy, doanh nghiệp. Nhu cầu tiêu dùng, mua sắm do lực lượng lao động đó hình thành là rất lớn. Điều này dẫn đến phát sinh các cá nhân tự phát bán hàng rong tại các Khu công nghiệp. Gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm ô nhiễm môi trường do lượng rác thải tự phát khó kiểm soát.

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/09/2018)

Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020 với 18 KCN, quy mô 5.228 ha, hiện đã có 11 KCN được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 2.323,94 ha, thu hút được 273 dự án và đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN (06/11/2017)

Ngày 25/10/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 1343/BQLKCN-MT về việc “Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017) (25/09/2017)

Ngày 22/9/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số:1286/BQLKCN-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017).

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng KCN (12/09/2017)

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, ngày 24/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định các yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

Trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (07/06/2017)

Theo quy định, sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt, bên cạnh việc chấp hành các quy định ghi trong báo cáo ĐTM; quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường; Theo quy định tại Điều 16, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ chủ dự án còn có trách nhiệm như sau:

KẾT QỦA KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (05/06/2017)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và pháp luật xây dựng.

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (24/03/2017)

(BQLKCN) - Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I-2017 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng 29,7% so với cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các tin đã đưa ngày: