Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (24/03/2017)

(BQLKCN) - Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I-2017 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng 29,7% so với cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/03/2017)

Thực hiện kế hoạch năm 2017 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dung lao động trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến một số nội dung về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho hơn 200 lượt người là cán bộ nhân sự, cán bộ hành chính, nhân sự của hơn 100 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Ban quản lý các KCN ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 (17/02/2017)

Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, Ban quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017.

Một số nội dung mới về xử phạt các hành vị vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. (08/02/2017)

Theo Quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao bị xử phạt như sau:

Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN (31/10/2016)

(BQLKCN) - Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 2334/BXD-QLN ngày 21/10/2016 về tăng cường đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCNC, KCX.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai CCHC tại Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (21/09/2016)

(BQLKCN) - Quý III/2016, Ban tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện các nội dung về CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; tuyên truyền về cải thiện và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX).

MỘT SỐ VI PHẠM KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (10/12/2014)

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Về nguyên tắc: Hợp đồng lao động phải được tự do giao kết nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Tập huấn vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng (23/10/2014)

Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Khối thi đua Doanh nghiệp trong các KCN triển khai công tác thi đua năm 2014 (16/04/2014)

Sáng ngày 15/4/2014, tại trụ sở công ty Cổ phần Thép Việt Đức, Khối thi đua doanh nghiệp trong các khu công nghiệp diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Các tin đã đưa ngày: