Hướng dẫn, chấn chỉnh các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về việc tổ chức làm thêm (03/06/2022)

Ngày 27/5/2022 Ban Quản lý các KCN vừa ban hành văn bản số 892/BLQKCN-QLLĐ nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về việc tổ chức làm thêm giờ, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, nhằm đảm bảo sức khỏe lao động và an toàn lao động cho người lao động

Một số lưu ý đối với các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (19/05/2022)

Trường hợp không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn 30/4/2022 và 01/5/2022 (27/04/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ngày quốc tế Lao động (01/5/2022) và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Quy định mới về công tác giám sát đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . (20/04/2022)

Ngày 14/2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư nay thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài (07/04/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN NHIỆM KỲ 2019-2022 (30/03/2022)

Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (29/03/2022)

Ngày 28/3/2022 Chính phủ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Vĩnh Phúc sẽ phát triển 23-25 khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 (11/03/2022)

Là một trong số các địa phương phát triển khu công nghiệp (KCN) nổi trội ở phía Bắc, những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm xây dựng các KCN tập trung theo hướng bền vững, trong đó công tác quy hoạch đã được chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập KCN. Tạp chí Kinh tế và Dự báo có cuộc trao đổi cởi mở với ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc (02/03/2022)

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các KCN; công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phòng Quản lý lao động quyết liệt triển khai
Các tin đã đưa ngày: