Bảo hiểm xã hội số (VssID) tạo sự công khai, minh bạch cho người lao động (18/11/2020)

Chiều 16.11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động.

Một số kết quả đạt được trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (16/11/2020)

Ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 502/KH-BQLKCNvề việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để các phòng, ban, đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả.Bên cạnh đó Ban Quản tiếp tụcđẩy mạnh chương trình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, gắn với quy chế dân chủ của cơ quan.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” (17/09/2020)

(BQLKCN)–Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Phúc phát động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2020).

Một số lưu ý khi xác định Doanh nghiệp công nghệ cao (28/08/2020)

Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Luật đầu tư 2020 bổ sung thêm hình thức và nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư (26/08/2020)

Ngày 17/6/2020 Luật đầu tư được Quốc hội khóa XIV kỳ hợp thứ 9 thông qua đã sửa đổi bổ sung một số quy định, trong đó hình thức và nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư , được bổ sung áp dụng từ ngày 01/01/2021 như sau:

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp sửa đổi (12/08/2020)

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Tổng hợp 7 điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi 2020 (12/08/2020)

Sau hơn 06 năm có hiệu lực, Luật Đầu tư đã chính thức được sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Một số giải pháp để khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại các KCN trên địa bàn tỉnh (21/07/2020)

Đến hết tháng 6/2020, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.170,57 triệu USD. Cơ cấu đầu tư phân theo lĩnh vực đến 15/6/2020 như sau:

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp. (06/07/2020)

Ngày 03/7/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIÊU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC (15/01/2020)

Tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp(KCN) với quy mô 5.228 ha, có 09 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhân đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong đó: 08 KCN đã đi vào hoạt động; với tổng vốn đăng ký là 8.031,8 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư trực tiếp: 7.914,82 tỷ đồng và vốn ngân sách 117 tỷ đồng) và 117,42 triệu USD. Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.842,62 ha, trong đó đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.340,11 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được xây dựng hạ tầng là 1.042,78 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê là 653,1 ha tỷ lệ lấp đầyKCN đạt 63 %.
Các tin đã đưa ngày: