Một số DN trong KCN trên địa bàn tỉnh tăng lương nhằm hỗ trợ và giữ chân người lao động

15/04/2022

Trong 2 năm qua do tác động của dịch COVID-19, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng ảnh hưởng tới đời sống của công nhân lao động. Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp. Tuy nhiên thời gian gần đây giá tất cả các mặt hàng cũng tăng nên công nhân rất khó khăn. Để kịp thời chia sẻ khó khăn cho người lao động đồng thời là biện pháp cần thiết để điều chỉnh chính sách nhằm thu hút thêm người lao động trong giai đoạn phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, cũng để giữ chân người lao động có tay nghề, thời gian gần một số doanh nghiệp trong KCN đã tăng điều chỉnh tăng lương cơ bản cho người lao động (Công ty TNHH Compal (Việt Nam) ở KCN Bá Thiện điều chỉnh tăng mức lương cơ bản từ lên 4.620.000 đồng; Công ty TNHH In điện tử Minh Đức ở KCN Bá Thiện điều chỉnh tăng thêm 400.000 đồng; Công ty TNHH Final Vina ở KCN Bình Xuyên 2 điều chỉnh tăng 10% lương cơ bản; Công ty TNHH Partron Vina ở KCN Khai Quang cũng điều chỉnh tăng từ 5-10% tuỳ theo bậc lương của người lao động; Công ty TNHH Young Poong Electronic Vina ở KCN Bình Xuyên 2 điều chỉnh lương cơ bản tăng lên 4.620.000 đồng…).

Việc kịp thời tăng lương cho người lao động không những mang lại thêm thu nhập cho người lao động nhằm trang trải cuộc sống mà mang lại ý nghĩa tinh thần và an sinh xã hội. Từ đó người lao động có động lực cố gắng thêm trong công việc, không có tâm lý bỏ việc, nhảy việc. Từ đó doanh nghiệp không mất người lao động, sản xuất có thể ổn định nhanh hơn, các khu công nghiệp dần thoát cảnh khó khăn do không thể tuyển được nhân công lao động.

Kiên Quyết - QLLĐ 

 

Các tin đã đưa ngày: