HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYỀN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

30/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 13/4/2021 của Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 02 ngày (ngày 29 và 30/6/2021) Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, địa điểm tại Phòng họp tầng 1, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự Hội nghị là toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ và công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ban Quản lý (trừ những đồng chí đã học tập, quán triệt ở Hội nghị do cấp ủy cấp trên tổ chức).

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt về chủ đề Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 Với tinh thần học tập nghiêm túc, các Đảng viên đã nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng.

Văn Vạn - Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: