Chấn chỉnh tình hình người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/05/2021

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Văn bản số 3622/UBND-VX4 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại tỉnh. Để đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài, giảm thiểu nguy cơ dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, do không quản lý chặt chẽ số lao động nước ngoài làm việc trong các KCN. Ngày 31/5/2021 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành văn bản số             780/BQLKCN-QLLD, về việc chấn chỉnh tình hình người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . Theo đó. Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN triển khai ngay một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc xác định nhu cầu đối với những vị trí công việc thực sự cần thiết phải tuyển, sử dụng lao động nước ngoài; chỉ đề xuất khi thực sự có nhu cầu sử dụng và chưa tuyển được người lao động Việt Nam thay thế.

          - Ký hợp đồng lao động đối với người lao động là người nước ngoài đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải ký hợp đồng lao động, đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định của pháp luật.

- Lập và lưu trữ hồ sơ quản lý lao động là người nước ngoài; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện thủ tục trả giấy phép lao động theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, khi giấy phép lao động hết hiệu lực; người sử dụng lao động không còn nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc người lao động nước ngoài chấm dứt làm việc tại doanh nghiệp…

- Thực hiện việc quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo Trung ương, của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp sau thời gian cách ly y tế tập trung. Nếu để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ số người nước ngoài nói trên trong doanh nghiệp và ra cộng đồng sau khi được nhập cảnh thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: