Hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (SARS-CoV-2) tại các doanh nghiệp trong các KCN

23/05/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3495/UBND-NN1 ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân tại các KCN trên địa bàn. Từ ngày 15/5/2021 đến 20/5/2021 công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2 của 326 doanh nghiệp trong KCN đã hoàn thành. Cụ thể:

 Cơ bản các doanh nghiệp ý thức cao và ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh trong việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2 để đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký xét nghiệm thêm cho cả lực lượng bảo vệ, nhà thầu đang xây dựng, các đơn vị cung cấp xuất ăn, nhân viên giao hàng…Tính đến 20h ngày 20/5/2021.

+ Đã có kết quả xét nghiệm là 271/326 doanh nghiệp với tổng số mẫu là 79.580 đều cho kết quả âm tính.

+ Số lao động hiện có của doanh nghiệp gửi báo cáo là: 101.537 người.     + Số lao động đã đăng ký xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2:            99.177 người.

+ Số lao động đã được xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2: 99.024 người.

+ Tỷ lệ người lao động đã được lấy mẫu/số lao động hiện có của doanh nghiệp đạt 97,83%.

+ Tỷ lệ người lao động đã được lấy mẫu/số lao động đã đăng ký xét nghiệm đạt: 99,85%.

Để bảo vệ những thành quả sau khi tổ chức lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp. Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Trong đó thực hiện ngay:

+ Phổ biến, quán triệt đến người lao động, người sử dụng lao động Văn bản số 3687/UBND-NN1 ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch sau khi đã xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN và doanh nghiệp ngoài KCN để người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Thực hiện việc quản lý chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động theo đúng chỉ đạo Trung ương, của tỉnh.

+ Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid – 19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid -19.

+ Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các trường hợp là nhân viên phục vụ suất ăn, người giao hàng, vận chuyển hàng hóa ra vào từ các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, các KCN khác có người mắc Covid – 19 về Vĩnh Phúc.

+ Đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như (bảo vệ, nhân viên giao hàng, vận chuyển hàng hóa, bộ phận bếp ăn tập thể….) đề nghị các công ty chủ động thực hiện việc lấy mẫu test nhanh virus SARS-CoV-2 hàng tuần các đối tượng này, cập nhật và báo cáo kết quả lên Ban Quản lý các KCN thông qua thư ký các tổ Covid tại các KCN.

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: