Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm tại các Khu công nghiệp Khai Quang, Thăng Long và Tam Dương II Khu A

17/05/2021

Với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm 100% đối với người lao động  trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3495/UBND-NN1 ngày 13/5/2021 và Văn bản 3916/UBND-NN1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xét nghiệm Covid-19. Tổ công tác số 1 của Ban Quản lý các KCN thưc hiện phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại một số Doanh nghiệp điển hình về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2 của các doanh nghiệp trong KCN Khai Quang, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Chuyên gia người nước ngoài thực hiện lấy mẫu tại công ty

Ngày 13/5/2021, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban QLCKCN đã triển khai thông báo kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tới các doanh nghiệp, hướng dẫn dn lựa chọn kí kết hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực về xét nghiệm, chuẩn bị các điều kiện vật chất, xây dựng phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại doanh nghiệp, đảm bảo an toàn và không gián đoạn sản xuất.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 24h ngày 17/5/2021, công tác lấy mẫu xét nghiệm đã được tiến hành ngay vào thứ 6 ngày 14/5/2021, cụ thể các công ty : Công ty TNHH Futaba sangyo Việt Nam, Công ty TNHH Vina MC Infonics, Công ty TNHH Midori Apparel, … . Với những DN đông lao động, với hàng nghìn công nhân, để hoàn thành đúng tiến độ, đã thực hiện lấy mẫu cả ngày và đêm như: Công ty TNHH BHFlex Vina, Công ty tnhh công nghiệp chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH DKT Vina …

Thực hiện lấy mẫu tại các công trường thi công tại KCN Thăng Long

Tại các KCN Khai Quang, Thăng Long 3, Tam Dương II Khu A, theo kế hoạch chỉ tính riêng ngày 17/5/2021 đã có 45  doanh nghiệp đăng kí thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho gần 8000 công nhân, người lao động. Tính đến thời điểm 10h ngày 17/5/2021 có gần 20.000 người lao động.

Tổ công tác vào kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện nghiêm đo thân nhiệt và sát khuẩn tay

Tổ công tác số 1 của Ban QL CKCN đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát ….  tại hầu hết các Dn trong khu KQ TL TD2A. Qua kiểm tra thấy 100% các doanh nghiệp đều nghiêm túc, ủng hộ chủ trương và tiến hành lấy mẫu đầy đủ cho người lao động. Công tác lấy mẫu được tiến hành khẩn trương, khoa học, nghiêm túc thực hiện chia ca, chia tổ, chia nhóm lấy mẫu theo thứ tự, trật tự và dãn cách, đảm bảo công tác phòng dịch, an toàn cho công nhân và không gây gián đoạn sản xuất. Thể hiện qua hình ảnh dưới đây:

 

Công nhân thực hiện giãn cách chờ lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty Nihon Flast tại KCN Thăng Long

Tổ công tác giám sát lấy mẫu

Tổ công tác quán triệt chủ đầu tư trong công tác chống dịch

Thực hiện kiểm tra tại phân xưởng

Thực hiện đợi lấy mẫu xét nghiệm

Giám sát công tác kiểm tra lấy mẫu

 

Tổ công tác làm việc tại Doanh nghiệp

Tổ công tác

 

Các tin đã đưa ngày: