Ứng dụng cài đặt phần mềm cảnh báo những người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19

06/08/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế đã xây dựng ứng dụng Bluezone cài đặt trên điện thoại  thông minhvà kết nối Bluetooth, ứng dụng này sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị khác cùng cài đặt ứng dụng. Thông qua đó, sẽ cảnh báo ngay nếu người dùng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 để người dùng kịp thời biết và có biện pháp xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2841/BTTTT-THH, ngày 01/8/2020 về triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và của UBND tỉnh tại văn bản số 5876/UBND-VX1, ngày 31/7/2020, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Nhằm đưa ứng dụng Bluezone phổ cập đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp yêu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezonetrên điện thoại điện thoại  thông minh của mình.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh; hoặc người dùng có thể xem video hướng dẫn cài đặt tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/

Hướng dẫn sử dụng file đính kèm./.

Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

Các tin đã đưa ngày: