Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc

27/06/2020

Ngày 25/6/2020,  sở Tư  pháp đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc.  Thành phần tập huấn gồm: đại diện bộ phận chuyên môn phụ trách công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành và cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương quản lý, các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Các nội dung tập huấn được Báo cáo viên của Cục Bồi thường nhà nước thuộc Bộ Tư pháp truyền đạt, gồm các nội dung chính sau:

- Những điểm mới  của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan: Chính phủ; Bộ Tư pháp; UBND cấp tỉnh; TAND tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Một số  nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước: Tập trung vào nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: