Mở lớp Bồi bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

25/10/2019

Ngày 23/10/2019 Thanh tra tỉnh mở lớp Bồi bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Tham gia tập huấn thành phần học viên là các cán bộ, công chức ngành thanh tra của tỉnh ( các sở, ban, ngành các huyện, thành phố); các lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, các báo cáo viên thuộc Thanhn tra tỉnh truyền đạt các nội dung, như: Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Được chia sẻ những kinh nghiệm, giải đáp các vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đưa ra một số trường hợp điển hình ở tỉnh để làm minh họa cho các học viên hiểu rõ vấn đề và vận dụng các văn bản, các quy định để xử lý tình huống kịp thời.

Qua bồi dưỡng, các học viên đã nắm vững các kiến thức cơ bản về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, giúp các học viên nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: