Ủy ban đối ngoại Quốc hội tổ chức làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc

25/03/2019

Ngày 18/3/2019, Đoàn giám sát Ủy ban đối ngoại Quốc hội tổ chức làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam. Tham gia buổi làm việc cùng lãnh đạo UBND tỉnh còn có đại diện các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ, Tư pháp, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Công an tỉnh, Cục thuế...

Sau khi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn giám sát đã xuống làm việc trực tiếp tại hai Công ty: Công ty TNHH Vina Korea và Công ty TNHH Haesung Vina (KCN Khai Quang).

Về cơ bản, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người nước ngoài tại Việt Nam đã đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế trong nước và hội nhập quốc tế;Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam được tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Người nước ngoài đầu tư kinh doanh, làm việc và tạm trú trên địa bàn tỉnh nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép lao động, đăng ký cấp thẻ tạm trú...

Qua làm việc với 2 doanh nghiệp, một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Bổ sung quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

- Cho phép cơ quan công an địa phương được tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh, xét duyệt nhân sự cho người nước ngoài nhập cảnh; sau đó chuyển về Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để duyệt.

- Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở lưu trú có người nước ngoài lưu trú trong việc phối hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài cư trú, giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài.

2. Bổ sung Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ đối với nội dung chế tài xử lý các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mời người nước ngoài làm việc nhưng không làm thủ tục bảo lãnh, xin cấp thị thực cho người nước ngoài theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thống nhất một số nội dung còn chưa phù hợp trong các luật như: Luật đầu tư, Luật lao động, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phòng Quản lý lao động

 

Các tin đã đưa ngày: