Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động thi đua năm 2019 Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng

21/01/2019

Ngày 11/01/2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (Khối trưởng) phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (Khối phó) tổ chức Hội nghị  tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của 11 Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng (gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) tại Thành phố Ninh Bình.

Tham dự hội nghị có Ông Vũ Mạnh Hùng - Vụ phó Vụ Thi đua khen thưởng và truyền thông Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 11 cơ quan, đơn vị thuộc khối.

Năm 2018 là năm thứ ba ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Ngành giai đoạn 2016-2020. Với tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong khối thi đua đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018 cụ thể như sau:

Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Năm 2018, Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 454 dự án, trong đó 304 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 150 dự án đầu tư trong nước (DDI), thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 746 lượt dự án, trong đó có 346 lượt dự án FDI và 400 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong năm của dự án FDI là 5.923,76 triệu USD và dự án DDI là 69.344,30 tỷ đồng.

Lũy kế đến 31/12/2018, trên địa bàn các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố có 2,554 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 53.011,34 triệu USD (bằng 110,73% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 34.505,10 triệu USD (đạt 65,09% tổng vốn đầu tư đăng ký) và 1.858 dự án DDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 384.824,11 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 169.499,96 tỷ đồng (đạt 44.05% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Trong năm 2018, cơ bản các Ban quản lý các KCN, KKT các địa phương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 79 KCN với tổng diện tích 19,990.90 ha đã đi vào hoạt động; 69 KCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các đơn vị được thực hiện tốt. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2018 tiếp tục được ổn định, có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương: Tổng doanh thu đạt 1.934.705,19 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 58.884,59 triệu USD; Giá trị nhập khẩu đạt 44.828,17 triệu USD; Nộp ngân sách đạt 38.577,38 tỷ đồng...

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các ngày lễlớn của đất nước, của tỉnh, của ngành. Có được những kết quả đó là do trong công tác thi đua và khen thưởng Khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Vụ thi đua khen thưởng Bộ và Cấp uỷ, Lãnh đạo các đơn vị trong khối quan tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

(Các đơn vị trong khối ký kết thi đua năm 2019)

Năm 2018, Khối đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc; tặng bằng khen cho các đơn vị: Ban Quản lý các KCN Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình và 05 cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2018.

(Các Thành viên Khối thi đua quyết tâm thực hiện tốt giao ước thi đua 2019)

Tại Hội nghị, Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã nhất trí bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Hải Dương làm Khối trưởng và Ban Quản lý KKT Quảng Ninh làm Khối phó, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019./.

Trần Thủy – Văn Phòng Ban

Các tin đã đưa ngày: