Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

07/12/2018

Sáng nay (7/12/2018), Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác năm 2018 của UBND tỉnh, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2018; Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Tình hình thực hiện vốn vay; Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Báo cáo tóm tắt công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2018; Báo cáo tóm tắt công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2018; Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và giám sát tại kỳ họp đối với nội dung chuyên đề: Thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ xem xét, thông qua 25 Nghị quyết quan trọng.

Dự kiến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/12/2018. Các phiên khai mạc, chất vấn, bế mạc của kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Hồng Quyên – Văn phòng Ban 

Các tin đã đưa ngày: