Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018

13/08/2018

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018

Ngày 07/8/2018, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức TW về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (thay Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012) và Kết luận của BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh tại Thông báo số 104-TB/ĐUK ngày 21/6/2018 Về sinh hoạt chi bộ gắn với đánh giá thực hiện cam kết, đăng ký, kế hoạch, thực hiện Nghị quyết TW4(Khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị;

Đến dự buổi sinh hoạt có Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Các Đ/c Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Và đầy đủ đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã điều hành buổi sinh hoạt đầy đủ các nội dung, các bước sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn. Tại buổi sinh hoạt, đã có 03 ý kiến thảo luận của các Đ/c đảng viên trong chi bộ, các ý kiến đã nhất trí với dự thảo báo cáo của chi bộ và tham luận sâu hơn về các nội dung: Sự lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với công tác dịch vụ hỗ trợ đầu tư; Công tác xây dựng đảng và tư tưởng của đảng viên; Đánh giá về việc thực hiện Cam kết theo Nghị quyết Trung ương 04 (Khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Trên cơ sở các ý kiến thảo luận đã được Đ/c thư ký ghi chép đầy đủ trong biên bản sinh hoạt, Chi bộ sẽ tiếp thu có lựa chọn các ý kiến phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ để triển khai thực hiện. Chi bộ đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 7, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018.

Sau buổi sinh hoạt đã đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng triển khai tới toàn bộ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các KCN./.

Văn phòng Đảng ủy Ban

 

Các tin đã đưa ngày: