KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM

17/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-KTĐKTN ngày 19/6/2018 của khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và giao lưu văn nghệ. Ngày 13-14/7/2017 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc - Phó Khối thi đua đăng cai tổ chức Hội nghị, về dự Hội nghị có Lãnh đạo vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Quản lý kinh tế - Bộ kế hoạch và đầu tư, Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị trong khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Đức Long - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đánh giá khái quát về hoạt động của Khối trong 6 tháng đầu năm 2018.Theo đó, ngay từ đầu năm, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã tích cực, chủ động phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sớm triển khai các hoạt động thi đua năm 2018, như: Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018, đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua.

“Các đơn vị thành viên đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Khối. Qua việc thực hiện giao ước thi đua tại các đơn vị và giữa các đơn vị trong Khối, phong trào thi đua của Khối đã được triển khai đồng bộ, duy trì nề nếp và đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao”, Trưởng Khối thi đua Hoàng Đức Long khẳng định.

Ông Hoàng Đức Long - Trưởng Ban Quản lý các KCN Ninh Bình, Khối trưởng Khối thi đua

Với những cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn của tập thể các thành viên trong Khối, kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực: Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 206 dự án, trong đó 149 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 57 dự án đầu tư trong nước (DDI); thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 354 lượt dự án, trong đó có 285 lượt dự án FDI và 69 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 06 tháng đầu năm của các dự án FDI là 2.593 triệu USD và các dự án DDI là 12.414 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Chính - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Lũy kế đến 30/6/2018, trên địa bàn các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố có 2.418 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 44.494 triệu USD (bằng 98% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 36.288 triệu USD (đạt 81,55% tổng vốn đầu tư đăng ký); 1.792 dự án DDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 338.196 tỷ đồng (tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 197.368 tỷ đồng (đạt 58,36% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KKT: 6 tháng đầu năm 2018, các Ban quản lý KCN, KKT các địa phương đã cơ bản thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng có 77  KCN với tổng diện tích 11.682ha đã đi vào hoạt động; 61 KCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua tiếp tục ổn định, có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 1.475.101 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 29.113 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 18.629 triệu USD; nộp ngân sách đạt 16.410 tỷ đồng; tổng lao động có mặt đến 30/6/2018 là 745.363 người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến và đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT như: Các thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác an ninh trật tự, cải cách hành chính... Đặc biệt, việc xây dựng thiết chế công đoàn cho người lao động nói chung và xây dựng nhà ở công nhân trong các KCN, KKT nói riêng được các đại biểu quan tâm thảo luận sôi nổi và có sức “nóng” hơn bao giờ hết. Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối cho rằng, để tạo được môi trường đầu tư tốt, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp thì việc thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người lao động, cũng như xây dựng nhà ở và các thiết chế công đoàn, thiết chế văn hóa cho công nhân trong các KCN, KCX, KKT cần phải được quan tâm và ưu tiên hàng đầu, đồng thời phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Quang Vũ - Vụ phó Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, ông Vũ đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo các Ban Quản lý KCN, KKT trong công tác giữ gìn ổn định an ninh trật tự trong các KCN, KCX, KKT thời gian vừa qua.

Ông Bùi Quang Vũ - Vụ phó Vụ Quản lý các Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Về các nội dung trong báo cáo sơ kết của Khối thi đua, ông Vũ hoàn toàn nhất trí, đồng thời góp ý Khối thi đua cần bổ sung số liệu để có cơ sơ so sánh các chỉ tiêu đạt được với kết quả hoạt động của các năm trước.

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của các thành viên trong Khối thi đua khi triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về KCN, KCX, KKT (việc thực hiện các Luật Đầu tư, Luật Môi trường và các luật chuyên ngành..), ông Vũ cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tổng hợp tất cả các ý kiến vướng mắc của địa phương để báo cáo lên Chính Phủ và Quốc hội. Về việc triển khai thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP cuả Chính Phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời thông tin thêm, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay theo quan điểm tạo môi trường đầu tư tốt nhất để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa, ông Vũ khẳng định, Chính Phủ đã và đang rất quan tâm đến vấn đề này, đề nghị các Ban Quản lý có kiến nghị bằng văn bản để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các kiến nghị của địa phương và báo cáo lên Chính Phủ.

Thay mặt Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Bùi Thị Thu Hương- Vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông đánh giá cao hoạt động của Khối Thi đua, đặc biệt vai trò lãnh đạo của Trưởng Khối, Phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Bà Hương nhấn mạnh, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng là một trong các Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển các KCN, có thể khẳng định là mạnh nhất trong các Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT cuả cả nước. Đặc biệt, các địa phương, gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, được đánh giá có thành tích thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất.

Bà Bùi Thị Thu Hương -Vụ phó Vụ thi đua và Truyền thông

Để tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước và thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KKT, bà Hương đề nghị các ban quản lý KCN, KKT cần tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua, các sự kiện của ngành, của địa phương để tạo nên khí thế và động lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, cũng như các doanh nghiệp và nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chủ động, đề xuất các đơn vị, cá nhân tiêu biểu để Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư biểu dương, như: tặng Cờ thi đua, Bằng khen ... 

Cũng tại Hội nghị, nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2018, Khối thi đua đề ra một số nhiệm vụ then chốt trong những tháng cuối năm. Cụ thể là:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tthực hiện nhiệm vụ chính trị: Các đơn vị trong Khối thi đua chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2018 xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Bốn là, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung thi đua thiết thực hơn, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức và lao động thi đua, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thường xuyên nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Năm là, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Sáu là, thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khenhưởng thành tích trong lao động sáng tạo nhằm động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh.

Văn Phòng.

Các tin đã đưa ngày: