Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018

07/06/2018

(BQLCKCN)  – Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 92-KH/TU ngày 24/4/2018 để hưởng ứng Giải báo chí.

Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ III- năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng…

Thông qua giải Búa liềm vàng để cổ vũ toàn Đảng toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, cùng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và của tỉnh về xây dựng Đảng, ngày càng đi vào thực chất.

- Nội dung triển khai: giải Búa liềm vàng được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng… trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đối tượng tham dự giải: Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có các tác phẩm báo chí (không phân biệt thể loại – phóng sự, bút ký, phản ảnh…) có nội dung về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử đều có thể đăng ký tham gia giải.

- Thời gian tác phẩm dự giải: các tác phẩm tham dự hợp lệ là những tác phẩm đăng, phát trên các phương tiện truyền thông trong khoảng thời gian từ ngày 01-11-2017 đến 31-10-2018. Các tập thể, cá nhân có tác phẩm tham dự giải gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 1-11-2018.

- Giá trị giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt trị giá 300 triệu đồng; giải A, 100 triệu đồng; giải B, 75 triệu đồng; giải C, 50 triệu đồng; giải Khuyến khích, 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng 50 triệu đồng; giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, 50 triệu đồng; giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi, 50 triệu đồng; giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài, 50 triệu đồng; giải tập thể xuất sắc 30, triệu đồng; đối với các tác phẩm vào chung khảo đều được thưởng 5 triệu đồng.

- Công bố và trao giải: Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1)./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: