Thông báo mời nhận hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

06/03/2018

Kính gửi:  - Công ty TNHH Ninh Thành;

                  - Công ty TNHH Minh Đức;

                  - Công ty CPXD&TM Tổng hợp Hùng Vương.

 

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

- Tên gói thầu chỉ định thầu xây lắp :  Gói thầu: Xây lắp thuộc công trình: Bãi đỗ xe tạm Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nguồn vốn: Từ Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường trong nước.

- Thời gian nhận HSYC chỉ định thầu xây lắp: từ 08 giờ 00 phút ngày 05/3/2018 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 09/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận HSYC chỉ định thầu xây lắp: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

 Điện thoại/Fax/:0211.384.3403/0211.384.3407

- Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí.

- Địa chỉ nộp HSĐX: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

 Điện thoại/Fax/:0211.384.3403/0211.384.3407

- Thời điểm đóng thầu: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/3/2018

- Bảo đảm dự thầu: 0,00 VNĐ.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 09/3/2018. tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: