Thông báo của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

01/03/2018

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc trân trọng Thông báo: Về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT - Dự toán và Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bãi đỗ xe tạm Khu công nghiệp Bá Thiện huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (có Quyết  định đính kèm).

Phạm Hoàng Sơn - Phòng QHXD

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: