CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2018 (11/09/2018)

Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-SNV ngày 18/7/2018 của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Các hoạt động Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc (07/09/2018)

Để kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheobuk- Hàn quốc, từ ngày 06/9 đến ngày 07/9 Lãnh đạo Tỉnh Chungcheobuk, Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn công tác gồm có ông Lee Si Jong, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheobuk làm trưởng đoàn, ông Park Moon Hee, Ủy viên Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk; các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Chungcheongbuk, một số doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong khuôn khổ của chuyến làm việc hai tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm.

Kế hoạch PCCC, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng PCCC 6 tháng cuối năm 2018 (29/08/2018)

Ngày 31/7/2018 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 718/BQLKCN-MT về việc PCCC, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng PCCC 6 tháng cuối năm 2018, trong kế hoạch này tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (29/9/1998 – 29/9/2018) (28/08/2018)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại Văn bản số 5664/UBND-CN2 ngày 31/7/2018 cho phép tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (29/9/1998 - 29/9/2018). Để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, ngày 06/8/2018 Trưởng ban Ban Quản lý các KCN đã ban hành Kế hoạch số 749/KH-BQLKCN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban và Quyết định số 84/QĐ-BQLKCN Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Theo đó, Trưởng ban Ban Quản lý đã ban hành các quyết định thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần – Khánh tiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức….

Ban Quản lý các KCN quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) (13/08/2018)

Ngày 09/8/2018, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động của Ban (Trừ các đồng chí đã học ở Hội nghị do cấp ủy cấp trên tổ chức).

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018 (13/08/2018)

Ngày 07/8/2018, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức TW về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (thay Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012) và Kết luận của BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh tại Thông báo số 104-TB/ĐUK ngày 21/6/2018 Về sinh hoạt chi bộ gắn với đánh giá thực hiện cam kết, đăng ký, kế hoạch, thực hiện Nghị quyết TW4(Khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị;

KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM (17/07/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-KTĐKTN ngày 19/6/2018 của khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (12/07/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 11/7/2018, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 663/KH-BQLKCN về triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại Ban quản lý các KCN.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018 (07/06/2018)

(BQLCKCN) – Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 92-KH/TU ngày 24/4/2018 để hưởng ứng Giải báo chí.

Hội CCB Ban quản lý các KCN Thăm khu di tích lịch sử CM Tân Trào (Tuyên Quang) và ATK (Thái Nguyên) (26/04/2018)

Là một trong các hoạt động tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng niềm Nam, thống nhất đất Nước (30/4/1975-30/4/2018).
Các tin đã đưa ngày: