Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đối với trường hợp đầu tư ngoài Khu công nghiệp

24/07/2012

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (Số 38 - đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

   + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 4- Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận Văn bản xác nhận tại bộ phận Văn thư của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp

- Bản gốc Giấy Phép đầu tư/Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy Phép đầu tư/Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản xác nhận                     

 

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tự viết

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Trong trường hợp không có Hồ sơ của doanh nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng không triển khai hoặc chậm tiến độ quá 12 tháng so với cam kết trong Giấy Chứng nhận đầu tư (trừ trường hợp tạm ngừng, giãn tiến độ đầu tư).

2. Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của PL

3. Theo bản án quyết định của Toà án, trọng tài về việc chấm dứt hoạt động

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật đầu tư số 59/2006/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2006/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006.

 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, có hiệu lực  kể từ ngày 25/10/2006.

- Nghị định số  29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT, có hiệu lực  kể từ ngày 10/4/2008.

- Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: