Thẩm tra điều chỉnh Giấy nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư ngoài Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

23/07/2012

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (Số 38 - đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

   + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 4- Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận Văn thư của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng Hồ sơ

a)     Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định )
  • Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
  • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
  • Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/NĐ-CP.

          b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

      d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành và cơ quan có liên quan đến lĩnh vực thẩm tra về điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận                      

 

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư . (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) (Đính kèm)

(Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006  của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: