Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe tình hình dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng năm 2021 và dự thảo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

29/10/2021

Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe tình hình dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng năm 2021 và dự thảo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: