Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9-2021

30/08/2021

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9-2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: