Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

07/06/2019

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: