Thông báo gửi thư mời quan tâm của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

10/05/2019

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức lựa chọn nhà thầu để tiến hành chỉ định thầu rút gọn các gói thầu tư vấn theo công văn đính kèm

Các tin đã đưa ngày: