Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

01/08/2018

(BQLCKCN)  – Bộ Tư pháp mới ban hành công văn số 2711/BTP-PBGDPL ngày 24/7/2018 về hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Theo đó, cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” với mục đích tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để hưởng ứng cuộc thi, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc thông báo để các cá nhân, tổ chức biết, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

* Thời gian thi: Dự kiến được tổ chức từ ngày 25-7-2018 đến ngày 30-10-2018.

* Đối tượng dự thi: là cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

 * Chủ đề, nội dung thi: tập trung vào những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng; Những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật Việt Nam./. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: