Quyết định giao phụ trách Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

01/09/2016

          Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ký Quyết định giao ông : Khổng Thành Công – Phó trưởng Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc phụ trách Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, kể từ ngày 01/09/2016. Ông Khổng Thành Công được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành. (Chi tiết QĐ theo tệp đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: