Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển Viên chức

16/01/2015

Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của   Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014,

Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/01/2015, Ban quản lý các Khu công nghiệp tiến hành thu hồ sơ thi tuyển viên chức theo quy định. Đến nay đã hết thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển Viên chức vào Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư Vĩnh Phúc thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc theo danh sách đính kèm.

Về thời gian thi, lịch thi và địa điểm ôn thi: Ban quản lý các Khu công nghiệp sẽ thông báo trên website của Ban và niêm yết tại Văn phòng Ban sau khi có ý kiến đồng ý của sở Nội vụ.

 Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Ban (Thường trực Hội đồng thi tuyển), Ban quản lý các Khu công nghiệp qua số điện thoại 0211.3843.403.

 *Chi tiết: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển Viên chức                                            

Văn phòng Ban

Các tin đã đưa ngày: