BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN THI VIÊN CHỨC NĂM 2014

26/12/2014

Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của   Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông báo nội dung ôn thi viên chức năm 2014 các môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học và Chuyên môn, nghiệp vụ theo danh mục đính kèm.

Ban quản lý các Khu công nghiệp trân trọng thông báo./.

                                                Văn phòng Ban

Các tin đã đưa ngày: