Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển (02/08/2019)

Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (07/06/2019)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (07/06/2019)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI THẦU (17/05/2019)

Bên mời thầu: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc. Tên gói thầu: Xây lắp; Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông báo gửi thư mời quan tâm của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (10/05/2019)

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức lựa chọn nhà thầu để tiến hành chỉ định thầu rút gọn các gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán gói thầu và Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu năng lực của Nhà thầu, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc gửi thư mời quan tâm đến nhà thầu với một số thông tin về công trình

Thông báo Về việc đăng ký tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân Vĩnh Phúc” (07/12/2018)

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Chương trình “Xuân ấm tình thợ trẻ - Xuân Kỷ Hợi 2019 – Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân Vĩnh Phúc”.

Hướng dẫn Công tác Thi đua khen thưởng và tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng Khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (03/12/2018)

Hướng dẫn Công tác Thi đua khen thưởng và tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng Khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên” (01/08/2018)

(BQLCKCN) – Bộ Tư pháp mới ban hành công văn số 2711/BTP-PBGDPL ngày 24/7/2018 về hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018 (03/07/2018)

(BQLCKCN) – Bộ Tư pháp mới ban hành văn bản số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 về hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018 nhằm cung cấp kiến thức về chính sách pháp luật có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (13/12/2017)

Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Các tin đã đưa ngày: