Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2020
(Từ ngày: 14/09/2020 - Đến ngày: 20/09/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 14/09/2020
Thứ ba 15/09/2020
Thứ tư 16/09/2020
Thứ năm 17/09/2020
Thứ sáu 18/09/2020
Thứ bảy 19/09/2020
Chủ nhật 20/09/2020