Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 47 năm 2018
(Từ ngày: 19/11/2018 - Đến ngày: 25/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 19/11/2018
Thứ ba 20/11/2018
Thứ tư 21/11/2018
Thứ năm 22/11/2018
Thứ sáu 23/11/2018
Thứ bảy 24/11/2018
Chủ nhật 25/11/2018