Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2018
(Từ ngày: 23/07/2018 - Đến ngày: 29/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 23/07/2018
Thứ ba 24/07/2018
Thứ tư 25/07/2018
Thứ năm 26/07/2018
Thứ sáu 27/07/2018
Thứ bảy 28/07/2018
Chủ nhật 29/07/2018