Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2019
(Từ ngày: 22/07/2019 - Đến ngày: 28/07/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 22/07/2019
Thứ ba 23/07/2019
Thứ tư 24/07/2019
Thứ năm 25/07/2019
Thứ sáu 26/07/2019
Thứ bảy 27/07/2019
Chủ nhật 28/07/2019