Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2018
(Từ ngày: 22/01/2018 - Đến ngày: 28/01/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 22/01/2018
Thứ ba 23/01/2018
Thứ tư 24/01/2018
Thứ năm 25/01/2018
Thứ sáu 26/01/2018
Thứ bảy 27/01/2018
Chủ nhật 28/01/2018