TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Tổng hợp

VPIC1 mở rộng đầu tư

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) xin hỏi quý Ban:
 
Theo pháp luật hiện hành của chính phủ Việt Nam và chế độ của tỉnh Vĩnh Phúc thì: 1. KCN Khai Quang có được xây nhà ở cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại đất xây dựng nhà máy đó không? (hoặc cho cả người nước ngoài và người Việt Nam)? Nếu được thì thủ tục phải làm là gi? có quy định nào giàng buộc khác không? 2. KCN Khai Quang được xây nhà máy sản xuất, văn phòng tối đa là mấy tầng hoặc cao bao nhiêu mét? (diện tích đất là 25.000m2)

Gửi bởi VPIC1 Ngày 21/11/2013

Câu hỏi

Hỏi thông tin cải cách thủ tục hành chính 

Gửi bởi Trần Thu Nga Ngày 05/04/2016