Lãnh đạo Ban

09/05/2017

I. Trưởng Ban: Ông Bùi Minh Hồng

ĐTDĐ: 0913284126

ĐTCQ: 02113.700777.

Email: hongbm@vinhphuc.gov.vn

II. Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Bùi Văn Quý

ĐTDĐ: 0912310494.

ĐTCQ: 02113.843401.

Email: quybv@vinhphuc.gov.vn

2. Ông Nguyễn Trường Giang

ĐTDĐ: 0913152045.

ĐTCQ: 02113.711568.

Email: giangnt2@vinhphuc.gov.vn

3. Ông Nguyễn Thanh Chính

ĐTDĐ: 0913284324

ĐTCQ: 02113.843.858.

Email: Chinhnt@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: