Lãnh đạo Ban

16/11/2020

Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Nguyễn Thanh Chính - Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban

ĐTCQ: 02113.843.858.

Email: Chinhnt@vinhphuc.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 02113.843401.

Email: tuannm@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vũ Kim Thành - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 

Email: thanhvk@vinhphuc.gov.vn.

 

Các tin đã đưa ngày: