Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

35

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác VN1

DiaChi

KCN Khai Quang

DienThoai

Tel : 0211 842897; f

KhuCongNghiep

KCN Khai Quang

LoaiHinh

SX phụ tùng ô tô, xe máy, các loại xe lăn cho ng tàn tật, vỏ máy tính, máy in, máy ổn áp

SanPham

Phụ tùng ô tô, xe máy, các loại xe lăn cho ng tàn tật, vỏ máy tính, máy in, máy ổn áp
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account