Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

31

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH CNKTC Foxconn VN

DiaChi

Số 18 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

DienThoai

đt: 02413856888/2010

KhuCongNghiep

KCN Bá Thiện II

LoaiHinh

SX điện thoại di động

SanPham

SX điện thoại di động
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account