Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

30

TenDoanhNghiep

Cụng ty TNHH Fuyong

DiaChi

Số 18 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

DienThoai

đt: 02413856888/2010

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên II

LoaiHinh

SX máy tính, linh kiện máy tính

SanPham

SX máy tính, linh kiện máy tính
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account