Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

29

TenDoanhNghiep

Cty TNHH Fuchuan

DiaChi

Số 18 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

DienThoai

đt: 02413856888/2010

KhuCongNghiep

KCN Bá Thiện II

LoaiHinh

Đầu tư XD và KD hạ tầng Kỹ thuật KCN Bình Xuyên II

SanPham

Đầu tư XD và KD hạ tầng Kỹ thuật KCN Bình Xuyên II
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account