Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

28

TenDoanhNghiep

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Việt - Đức VGI

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

Fax: 722937

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Sản xuất các loại Bu lông, ốc vít và các sản phẩm từ thép

SanPham

Sản xuất các loại Bu lông, ốc vít và các sản phẩm từ thép
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account