Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

22

TenDoanhNghiep

KOHSEI MULTIPACK VIệT Nam

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

ĐT: 0211 3593411/412

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX và bán sp túi chất dẻo được sx từ nguyên liệu chính là nhựa PP và PE

SanPham

SX và bán sp túi chất dẻo được sx từ nguyên liệu chính là nhựa PP và PE
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account