Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

21

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Dụng cụ GT Giai Việt

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

ĐT 0211 222558; Fax:

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX linh kiện ô tô, xe máy, máy móc, dụ cụ thể thao, linh kiện kim loại, sp nhựa đúc

SanPham

SX linh kiện ô tô, xe máy, máy móc, dụ cụ thể thao, linh kiện kim loại, sp nhựa đúc
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account