Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

19

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

DiaChi

KCN Bình Xuyên VP đại diện tại HN: tầng 15, toà nhà Vit , 519 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố HN

DienThoai

Tel: 04 2209209; Fax

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX, lắp ráp xe máy tay ga, xe mô tô, các bộ phận, chi tiết linh kiện cho xe có động cơ và động cơ

SanPham

SX, lắp ráp xe máy tay ga, xe mô tô, các bộ phận, chi tiết linh kiện cho xe có động cơ và động cơ
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account