Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

15

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Chế tạo dây chuyền sơn đồng bộ: sơn tĩnh điện, sơn sắt, sơn nhôm, sơn nhựa; SX gia công các loại sơn,, dung môi dùng cho dân sinh và CN….

SanPham

Chế tạo dây chuyền sơn đồng bộ: sơn tĩnh điện, sơn sắt, sơn nhôm, sơn nhựa; SX gia công các loại sơn,, dung môi dùng cho dân sinh và CN….
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account