Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

14

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Ngũ Kim Che Ye - 2

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 0211 222236/593313

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Sản xuất lò xo các loại, công tắc điện, phụ kiện kim loại; Gia công các linh kiện kim loại và nhựa bằng máy tiện, máy cuốn lò xo, máy dập

SanPham

Sản xuất lò xo các loại, công tắc điện, phụ kiện kim loại; Gia công các linh kiện kim loại và nhựa bằng máy tiện, máy cuốn lò xo, máy dập
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account