Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

11

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH NTS Vina

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

ĐT: 0211 222 388; Fa

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Sản xuất gia công các sản phẩm công nghệ cao, chíp điện tử HQ, thiết bị dò điện tử Probe Pin

SanPham

Sản xuất gia công các sản phẩm công nghệ cao, chíp điện tử HQ, thiết bị dò điện tử Probe Pin
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account