Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh:

29/08/2012

Tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc… đến hàng rào khu công nghiệp và đến hàng rào dự án đầu tư;

Giá thuê đất thô trong khu công nghiệp sẽ được áp dụng ở mức thấp nhất trong khung quy định của Nhà nước, hiện tại từ 3.185 VNĐ/m2/năm đến 11.000 VNĐ/m2/năm

Ban giải phóng mặt bằng cấp tỉnh sẽ phối hợp tích cực với Chủ đầu tư hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng giao đất cho Chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hình thành cũng như trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Ưu tiên cung ứng lao động và hỗ trợ tiền đào tạo nghề theo yêu cầu từng loại lao động của dự án, phù hợp với quy định của tỉnh với mức hỗ trợ 400.000 VNĐ/người

Đối với các dự án có quy mô lớn, tuỳ thuộc vào tính chất, quy mô của từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.

Tỉnh hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ dự án đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục hành chính khác; đối với các dự án thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ không quá 200 triệu VNĐ.

Các tin đã đưa ngày: