Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. (27/04/2022)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 02/7/2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/6/2021 (13/07/2021)

Tuyên truyền Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 02/7/2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/6/2021

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (14/08/2012)

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Các tin đã đưa ngày: