Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2018

BQLKCN) - Tháng 7/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59,37 triệu USD và 80 tỷ đồng.