Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2017

(BQLKCN) - Tháng 4/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19,98 triệu USD.

 • Thời sự tổng hợp

  Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế (11/04/2017) 04:38 PM

  (BQLCKCN) – Ngày 10/4/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 467/KH-BQLKCN về thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới”.

  Chuyên đề bài viết

  Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (24/03/2017) 03:14 PM

  (BQLKCN) - Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I-2017 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng 29,7% so với cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Xúc tiến đầu tư

  Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (17/02/2017) 10:35 AM

  (BQLKCN) - Với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút đầu tư vào các KCN tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã có hạ tầng đạt 70%.