Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 30 dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 147,49 triệu USD và 215,62 tỷ đồng.

 • Thời sự tổng hợp

  Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018 (07/06/2018) 12:00 AM

  (BQLCKCN) – Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 92-KH/TU ngày 24/4/2018 để hưởng ứng Giải báo chí.

  Thông tin doanh nghiệp

  Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/12/2017) 05:10 PM

  Theo thống kê từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) tổng lượng nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh trên 8000 m3/ngày đêm. Nước thải công nghiệp được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.