Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2018

(BQLKCN) - Tháng 4/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 39,28 triệu USD và 96,67 tỷ đồng.

  • Thông tin doanh nghiệp

    Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/12/2017) 05:10 PM

    Theo thống kê từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) tổng lượng nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh trên 8000 m3/ngày đêm. Nước thải công nghiệp được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.