Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm tại các Khu công nghiệp Khai Quang, Thăng Long và Tam Dương II Khu A

Với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm 100% đối với người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3495/UBND-NN1 ngày 13/5/2021 và Văn bản 3916/UBND-NN1 ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xét nghiệm Covid-19. Tổ công tác số 1 của Ban Quản lý các KCN thưc hiện phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại một số Doanh nghiệp điển hình về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV-2 của các doanh nghiệp trong KCN Khai Quang, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

 • Thời sự tổng hợp

  Ban Quản lý các KCN phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN (10/06/2021) 03:48 PM

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3687/UBND-NN1 ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch sau khi đã xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN và doanh nghiệp ngoài KCN. Ngày 22/5/2021, Ban Quản lý các KCN đã ban hành quyết định số 57/QĐ-BQLKCN về việc thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong KCN.

  Thông tin lao động

  Chấn chỉnh công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện bệnh dịch Covid-19 (10/06/2021) 03:47 PM

  Trước tình hình, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; số ca dương tính vẫn tăng nhiều hàng ngày. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch tại các KCN.

  Thông tin doanh nghiệp

  Tập huấn trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trong doanh nghiệp (11/06/2021) 03:45 PM

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 4193/UBND-NC2 ngày 01/6/2021 về việc tổ chức tập huấn công tác phòng, chống Covid-19 trong doanh nghiệp. Vào ngày 08/6/2021 và 11/6/2021 Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế… đã tổ chức 02 hội nghị trực tuyến cho các doanh nghiệp trong KCN.

 • Hoạt động đầu tư

  Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2021 (30/03/2021) 08:01 AM

  (BQLCKCN) - Quý I/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 95,03triệu USD và 159,9 tỷ đồng.