Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

Sáng 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang có buổi làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp nghe báo cáo các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; kế hoạch, thủ tục triển khai các khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

 • Thời sự tổng hợp

  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp (02/04/2021) 04:22 PM

  Sáng 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang có buổi làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp nghe báo cáo các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; kế hoạch, thủ tục triển khai các khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

  Thông tin kinh tế

  Nhiều giải pháp để đến năm 2025 có thêm từ 3 đến 5 KCN thành lập mới (02/04/2021) 04:26 PM

  Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án công nghiệp.

  Chuyên đề bài viết

  Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (22/03/2021) 08:22 AM

  Ngày 19/3/2021 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 386 /BLQKCN-QLLĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Theo đó Ban Quản lý các KCN đề nghị doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, cụ thể như sau:

 • Hoạt động đầu tư

  Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2021 (30/03/2021) 08:01 AM

  (BQLCKCN) - Quý I/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 95,03triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

  Văn bản mới

  Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế (09/04/2021) 12:00 AM

  Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/04/2021.

  Doanh nghiệp hỏi

  CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG (22/03/2021) 12:00 AM

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 69, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nội dung của nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật liên quan