Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

 • Thời sự tổng hợp

  Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc (27/06/2020) 09:28 AM

  Ngày 25/6/2020, sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phần tập huấn gồm: đại diện bộ phận chuyên môn phụ trách công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành và cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương quản lý, các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

  Thông tin kinh tế

  Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc6 tháng đầu năm 2020 (25/06/2020) 09:31 AM

  (BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2020bị ảnh hưởng do tác động của bệnh dịchCovid-19, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI có sự biến động, một số chỉ tiêu kinh tế của các dự án DDI (giá trị kim ngạch xuất khẩu và các khoản nộp ngân sách nhà nước) giảm so với cùng kỳ.

  Thông tin lao động

  Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam (09/03/2020) 05:24 PM

  Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam.

  Chuyên đề bài viết

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIÊU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC (15/01/2020) 12:00 AM

  Tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp(KCN) với quy mô 5.228 ha, có 09 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhân đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong đó: 08 KCN đã đi vào hoạt động; với tổng vốn đăng ký là 8.031,8 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư trực tiếp: 7.914,82 tỷ đồng và vốn ngân sách 117 tỷ đồng) và 117,42 triệu USD. Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.842,62 ha, trong đó đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.340,11 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được xây dựng hạ tầng là 1.042,78 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê là 653,1 ha tỷ lệ lấp đầyKCN đạt 63 %.

 • Xúc tiến đầu tư

  Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc thành lập Đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương, Long An và thành phố Cần Thơ (27/12/2019) 03:21 PM

  Thực hiện Quyết định số:114/QĐ-BQLKCN ngày 04/12/2019 của Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc “Về việc thành lập Đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương, Long An và thành phố Cần Thơ. Sau 03 ngày làm việc trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại ba tỉnh, thành phố này

  Thông tin công đoàn

  Chi đoàn Ban Quản lý các KCN triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội đảng các cấp (22/06/2020) 03:23 PM

  Thiết thực các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2005 và Đại hội đảng các cấp. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, ngày 5/6/2020 Chi đoàn Ban triển khai các công trình, phần việc thanh niên để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đảng các cấp

  Văn bản mới

  Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul. (27/06/2020) 10:07 AM

  Nghị định này hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục cấp và hoàn trả sổ tạm quản, bảo đảm thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản theo Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa (Công ước Istanbul).